Arkivet, Thorvaldsens Museum

Kommentar til Antagelig oktober 1810

Lund hentydede her formentlig til sin arbejdssituation. Han håbede nemlig at opnå dét professorat på Kunstakademiet, der var blevet ledigt året før ved maleren Nicolai Abildgaards død. Forhåbningerne blev dog i første omgang skuffede, og først i 1818 blev han, sammen med C.W. Eckersberg udnævnt til professor. Konsulen og kunstsamleren mm. Hans West gav ellers følgende forsvar for Lund til Kunstakademiets præses, kronprins Christian Frederik, i brev af 7.7.1810: “Han [Lund] vil blive en god Lærer ved Academiet, da han har den Gave at kunne communicere; han har desuden en god Deel Tegninger efter de gamle Mestere, som vil blive ham meget nyttige som Lærer.” Forsvaret var formentlig en reaktion på kronprinsens betroelse til West i brev af 7.6.1810: “Lund synes imellem os sagt ikke at være skabt til Professor ved Academiet og Abildgaards Eftermand, som Schubart [dvs. baron Herman Schubart] anbefalede ham til.” Begge breve er citerede efter Niels Breitensteins ‘Hans West’, særtryk af Kulturminder 1955, hhv. p. 225 og p. 223.

Sidst opdateret 05.12.2017