Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 650 af 10246
Afsender Dato Modtager
Wilhelm von Huth [+]

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Rødt laksegl med aftryk.

Antagelig ultimo 1808 - ultimo marts 1811 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevet. Det er her givet en bred datering, fra Huth første gang omtales i Rom (ultimo 1808), til han er i Ariccia (fra ultimo marts 1811). Brevet synes at være en “rykker”, der knytter sig til det andet brev med samme åbne datering, idet Huth også her udbeder sig 30 scudi til brug i forbindelse med en rejse og ikke forklarer yderligere.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al / Sig.r Alberto Thorwaldsen

Resumé

Huth beder Thorvaldsen give overbringeren af brevet 30 scudi til rejsetøj. Desuden inviterer han ham til koncert i Teatro Valle.

Se original

Min gode Thorvaldsen!

Vær saa god og giv til Overbringeren af disse Linier 30 Scudi til mig – naar man skal reyse maa man dog løbe skikeligt paaklædt af Stapel. – Naar jeg ey havde forkiølet mig een smule, saa var jeg selv kommen for at bedem Dem derom –

Deres

hengivene
Wilhelm Huth

Naar De havde Lyst Løverdag Aften at gaa i Valle for at høre den træflige Morandi synge, saa ønskede jeg at kunde følge dem derhen.

Arkivplacering
m2 1810, nr. 19, nr. 2
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Invitationer til Thorvaldsen, i Italien · Pengeudlån og veksler · Thorvaldsen og musikken · Thorvaldsen og teatret
Sidst opdateret 19.08.2014 Print