Antagelig ultimo 1808 - ultimo marts 1811

Afsender

Wilhelm von Huth

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Rødt laksegl med aftryk.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al / Sig.r Alberto Thorwaldsen

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevet. Det er her givet en bred datering, fra Huth første gang omtales i Rom (ultimo 1808), til han er i Ariccia (fra ultimo marts 1811). Brevet synes at være en “rykker”, der knytter sig til det andet brev med samme åbne datering, idet Huth også her udbeder sig 30 scudi til brug i forbindelse med en rejse og ikke forklarer yderligere.

Resumé

Huth beder Thorvaldsen give overbringeren af brevet 30 scudi til rejsetøj. Desuden inviterer han ham til koncert i Teatro Valle.

Dokument

Min gode Thorvaldsen!

Vær saa god og giv til Overbringeren af disse Linier 30 Scudi til mig – naar man skal reyse maa man dog løbe skikeligt paaklædt af Stapel. – Naar jeg ey havde forkiølet mig een smule, saa var jeg selv kommen for at bedem Dem derom –

Deres

hengivene
Wilhelm Huth

Naar De havde Lyst Løverdag Aften at gaa i ValleI for at høre den træflige MorandiII synge, saa ønskede jeg at kunde følge dem derhen.

Arkivplacering

m2 1810, nr. 19, nr. 2

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Kommentarer

  1. Teatro Valle fungerede som Roms operahus fra midten af 1700-tallet. I begyndelsen af 1800-tallet satte man især opera buffa og opera semiseria op.

  2. Sangeren er ikke med sikkerhed identificeret, men der kunne være tale om mezzosopranen/kontraalten Rosa Paolina Morandi (1782-1842), der også blev kaldt “La Morandi”.

Sidst opdateret 19.08.2014