The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 650 of 10246
Sender Date Recipient
Wilhelm von Huth [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Rødt laksegl med aftryk.

Antagelig ultimo 1808 - ultimo marts 1811 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevet. Det er her givet en bred datering, fra Huth første gang omtales i Rom (ultimo 1808), til han er i Ariccia (fra ultimo marts 1811). Brevet synes at være en “rykker”, der knytter sig til det andet brev med samme åbne datering, idet Huth også her udbeder sig 30 scudi til brug i forbindelse med en rejse og ikke forklarer yderligere.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al / Sig.r Alberto Thorwaldsen

Abstract

Huth beder Thorvaldsen give overbringeren af brevet 30 scudi til rejsetøj. Desuden inviterer han ham til koncert i Teatro Valle.

See Original

Min gode Thorvaldsen!

Vær saa god og giv til Overbringeren af disse Linier 30 Scudi til mig – naar man skal reyse maa man dog løbe skikeligt paaklædt af Stapel. – Naar jeg ey havde forkiølet mig een smule, saa var jeg selv kommen for at bedem Dem derom –

Deres

hengivene
Wilhelm Huth

Naar De havde Lyst Løverdag Aften at gaa i Valle for at høre den træflige Morandi synge, saa ønskede jeg at kunde følge dem derhen.

Archival Reference
m2 1810, nr. 19, nr. 2
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Invitations for Thorvaldsen, in Italy · Loans and Bills of Exchange · Thorvaldsen and Music · Thorvaldsen and Theater
Last updated 19.08.2014 Print