The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 649 of 10246
Sender Date Recipient
Wilhelm von Huth [+]

Sender’s Location

Rom

Antagelig ultimo 1808 - ultimo marts 1811 [+]

Dating based on

Brevet er givet en bred datering, fra Huth første gang omtales i Rom (ultimo 1808), til han er i Ariccia (fra ultimo marts 1811). Identificeres den omtalte rejse til Napoli, hvor han har hævet penge, kunne man komme en præcis datering nærmere. Det fremgår af Huths brev af 2.4.1811, at han netop har været i Napoli, men han har sandsynligvis været i Napoli flere gange.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al / Sigr: Alberto Thorvaldsen

Abstract

Huth beder Thorvaldsen sende ham 30 scudi til rejseudstyr, forudbetaling af husleje og kost. Desuden beder han ham fortælle, hvornår han er i sit værksted, så han kan komme forbi med kunstneren Wilhelm Titel, der gerne vil møde ham.

See Original

Min gode Thorvaldsen!

Da jeg maaskee reiser i 6 til 7 Dage, følgelig maa være bered derpaa, og for uden at anskaffe mig adskillige Reiseredskaber, nødig at give min Vert nogen Penge forud, da hans Kone med det første laver til Barsel, og ydermere at give min Herr Milordo og Natergaler i Kost, saa beder jeg Dem at sende mig 30 Scudi – naar De ey skulde have dem i Sølv, saa tag kuns 5 Risponi af Guldbørsen som udgiør denne Summ. – Naar jeg ey før hævede Penge i Neapel saa havde jeg ey anmodet Dem derom. – Jeg troer at nu hæver det øvrige af eller i Pungen Deres, hæv ikke meer. – Jeg var selv kommen til Dem naar Veiret havde ikke været saa fugtig, men hav den Godhed at lade mig vide, naar De er i Deres Studio, fordi Hr Titel fra Florenz, en rigtig nok meget arrugant Person, men som boer i mit Huus har plaget mig at føre ham til Dem – Han er Konstner –

Deres

Hengivene
Wilhelm Huth

Archival Reference
m2 1810, nr. 19
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Recommendation or introduction letter, others · Loans and Bills of Exchange
Persons
Wilhelm Titel
Last updated 19.08.2014 Print