Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 915 af 10246
Afsender Dato Modtager
Hans West [+]

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Rester af grønt vokssegl.

2.5.1810 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: S.T / Hr. Professor Thorwaldson / Ridder af Dannebroge / Rome

Resumé

West opsøger Thorvaldsen i Rom. Han udtrykker sin ensomhed og mangel på viden om byen. West efterspørger yderligere en oversigt over Thorvaldsens værker og sender ham 4 hæfter skrevet af Zoëga.

Se original

Rome 2. May 1810.

Tilgiv mig, gode Hr. Professor; jeg vil paa ingen Maade blive Dem besværlig, eller afvende Dem et Øieblik enten fra Deres Forretninger eller fra den Adspredelse, som bør følge disse; saa meget som min ensomme Stilling og Ubekiendtskab med Alt kunde ønske mig den Glæde at see Dem hver Dag. Thi mit Savn er saa meget mere følelig, som jeg har ingen stærkere Følelse end Patriotismen, og uheldigviis forekommer det mig, som mine Landsmænd ikke ville vedkende sig mig. – Men jeg vover blot at spørge Dem, om jeg tør snart vente mig den korte Udsigt over Deres fortræffelige Arbeider, som jeg vilde glæde mit Fædreneland med, da jeg just er i Begreb med at skrive.

Jeg sender herved de 4 Hæfter af Zoëgas Værk. –

Deres hengivne
West

Generel kommentar

Brevet har været revet over på midten og er efterfølgende sat sammen igen.

Arkivplacering
m2 1810, nr. 12
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Niels Breitenstein: ‘Hans West’, in: Kulturminder 1955, p. 209 (næsten hele brevet gengivet).

Emneord
Gaver til Thorvaldsen, bøger · Thorvaldsens bogsamling
Personer
Georg Zoëga
Sidst opdateret 11.05.2021 Print