The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 915 of 10246
Sender Date Recipient
Hans West [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Rester af grønt vokssegl.

2.5.1810 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: S.T / Hr. Professor Thorwaldson / Ridder af Dannebroge / Rome

Abstract

West opsøger Thorvaldsen i Rom. Han udtrykker sin ensomhed og mangel på viden om byen. West efterspørger yderligere en oversigt over Thorvaldsens værker og sender ham 4 hæfter skrevet af Zoëga.

See Original

Rome 2. May 1810.

Tilgiv mig, gode Hr. Professor; jeg vil paa ingen Maade blive Dem besværlig, eller afvende Dem et Øieblik enten fra Deres Forretninger eller fra den Adspredelse, som bør følge disse; saa meget som min ensomme Stilling og Ubekiendtskab med Alt kunde ønske mig den Glæde at see Dem hver Dag. Thi mit Savn er saa meget mere følelig, som jeg har ingen stærkere Følelse end Patriotismen, og uheldigviis forekommer det mig, som mine Landsmænd ikke ville vedkende sig mig. – Men jeg vover blot at spørge Dem, om jeg tør snart vente mig den korte Udsigt over Deres fortræffelige Arbeider, som jeg vilde glæde mit Fædreneland med, da jeg just er i Begreb med at skrive.

Jeg sender herved de 4 Hæfter af Zoëgas Værk. –

Deres hengivne
West

General Comment

Brevet har været revet over på midten og er efterfølgende sat sammen igen.

Archival Reference
m2 1810, nr. 12
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Niels Breitenstein: ‘Hans West’, in: Kulturminder 1955, p. 209 (næsten hele brevet gengivet).

Subjects
Gifts for Thorvaldsen, Books · Thorvaldsen's Book Collection
Persons
Georg Zoëga
Last updated 11.05.2021 Print