2.5.1810

Sender

Hans West

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Rester af grønt vokssegl.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: S.TI / Hr. Professor Thorwaldson / Ridder af Dannebroge / Rome

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

West opsøger Thorvaldsen i Rom. Han udtrykker sin ensomhed og mangel på viden om byen. West efterspørger yderligere en oversigt over Thorvaldsens værker og sender ham 4 hæfter skrevet af Zoëga.

Document

Rome 2. May 1810.

Tilgiv mig, gode Hr. ProfessorII; jeg vil paa ingen Maade blive Dem besværlig, eller afvende Dem et Øieblik enten fra Deres Forretninger eller fra den Adspredelse, som bør følge disse; saa meget som min ensomme Stilling og Ubekiendtskab med AltIII kunde ønske mig den Glæde at see Dem hver Dag. Thi mit Savn er saa meget mere følelig, som jeg har ingen stærkere Følelse end Patriotismen, og uheldigviis forekommer det mig, som mine Landsmænd ikke ville vedkende sig mig. – Men jeg vover blot at spørge Dem, om jeg tør snart vente mig den korte UdsigtIV over Deres fortræffelige Arbeider, som jeg vilde glæde mit Fædreneland med, da jeg just er i Begreb med at skrive.

Jeg sender herved de 4 HæfterV af ZoëgasVI Værk. –

Deres hengivne
West

General Comment

Brevet har været revet over på midten og er efterfølgende sat sammen igen.

Archival Reference

m2 1810, nr. 12

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

  2. Thorvaldsen var blevet udnævnt til professor ved kunstakademiet i Firenze i 1804 og ved kunstakademiet i København i 1805.

  3. West var nyankommen til Rom, den 22.4.1810, og følte sig angiveligt ensom af den grund, jf. Niels Breitenstein: Hans West, København 1955, p. 211.

  4. Dvs. oversigt, se betydning 2.3 af Udsigt i Ordbog over det danske Sprog. Den oversigt, som Hans West efterlyser, er Ferdinando Mori og brødrene Riepenhausens, Le statue e li bassirelievi inventati e scolpiti in marmo dal cavaliere Alberto Thorwaldsen scultore danese. Disegnati ed incisi dai Riepenhausen e da Ferdinando Mori, Rom 1811, M1, som er det først udgivne illustrerede katalog over Thorvaldsens statuer og reliefer. Denne oversigt udkom året efter dette brev blev afsendt.

  5. Antageligt 4 hæfter af Georg Zoëgas Catalogus codicum Copticorummanu scriptorum, qui in museo Borgiano Velitris adservatur, Rom 1810. Dvs. katalog over koptiske manuskripter i Museo Borgiano. Kataloget findes ikke i Thorvaldsens bogsamling.

  6. Den danske arkæolog, Georg Zoëga.

Last updated 11.05.2021