Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 756 af 10246
Afsender Dato Modtager
C.F. Høyer [+]

Afsendersted

Firenze

22.7.1809 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Signore / Sig.r Alberto Thorvaldsen / Scultore Danese / Strada Felice No 50 / Roma.
Tilskrift: Til / S.T. H.r Thorvaldsen

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original [Translation]

Florens d. 22d Iuli 1809.

En ung svensk Kunstner navnlig Hasselgreen hvis Bekiændtskab ieg med Fornøyelse haver giort bringer Dem min beste Hilsen. Omnævnte H.rr H. har immer giort sin Reise til Fods det vil moere Dem at tale med ham. De har forhaabentlig modtaget Brev fra mig Thi ieg har skrevet Dem til ved min Ankomst her til – Om faae Dage skriver ieg Dem til. Lev vel, lev vel – Deres alleroprigtigste Ven

C.F. Høyer.

Arkivplacering
m2 1809, nr. 15
Emneord
Anbefaling eller introduktionsskrivelse, øvrige
Sidst opdateret 28.05.2019 Print