The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 756 of 10246
Sender Date Recipient
C.F. Høyer [+]

Sender’s Location

Firenze

22.7.1809 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Signore / Sig.r Alberto Thorvaldsen / Scultore Danese / Strada Felice No 50 / Roma.
Tilskrift: Til / S.T. H.r Thorvaldsen

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original [Translation]

Florens d. 22d Iuli 1809.

En ung svensk Kunstner navnlig Hasselgreen hvis Bekiændtskab ieg med Fornøyelse haver giort bringer Dem min beste Hilsen. Omnævnte H.rr H. har immer giort sin Reise til Fods det vil moere Dem at tale med ham. De har forhaabentlig modtaget Brev fra mig Thi ieg har skrevet Dem til ved min Ankomst her til – Om faae Dage skriver ieg Dem til. Lev vel, lev vel – Deres alleroprigtigste Ven

C.F. Høyer.

Archival Reference
m2 1809, nr. 15
Subjects
Recommendation or introduction letter, others
Last updated 28.05.2019 Print