22.7.1809

Sender

C.F. Høyer

Sender’s Location

Firenze

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Signore / Sig.r Alberto Thorvaldsen / Scultore Danese / Strada Felice No 50 / Roma.
Tilskrift: Til / S.T.I H.r Thorvaldsen

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

Florens d. 22d Iuli 1809.

En ung svensk Kunstner navnlig Hasselgreen hvis Bekiændtskab ieg med Fornøyelse haver giort bringer Dem min beste Hilsen. Omnævnte H.rr H. har immer giort sin Reise til Fods det vil moere Dem at tale med ham. De har forhaabentlig modtaget Brev fra mig Thi ieg har skrevet Dem til ved min Ankomst her til – Om faae Dage skriver ieg Dem til. Lev vel, lev vel – Deres alleroprigtigste Ven

C.F. Høyer.

Oversættelse af dokument

Florence, July 22nd 1809

A young Swedish artist by the name of Hasselgreen, whose acquaintance I have made with pleasure brings you my best regards. Above Mr H. has always made his journey on foot, you will enjoy talking to him. Hopefully you have received a letter from me as I wrote to you on my arrival to this place – I shall write to you in a couple of days. Take care, take care – Your most sincere friend,

C.F. Høyer.

Archival Reference

m2 1809, nr. 15

Subjects

Commentaries

  1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

Last updated 28.05.2019