Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 757 af 10246
Afsender Dato Modtager
Camillo Landini [+]

Afsendersted

Carrara

Afsenderinfo

Rester af laksegl.

25.7.1809 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Per recapito in Via Sistina, Palazzo Tomati / All Sigr Alberto Thorvaldsen Professore / di Scultura in / Roma

Resumé

Landini er efter nogle uger i Firenze nået til Carrara. Han fortæller, at han er taknemmelig for Thorvaldsens venskab og vejledning. Han beder ham om at skrive af og til og tilbyder desuden sin hjælp især som kunstkender. Han hilser fra sin bror og sender hilsner til Anna Maria Uhden og Christian Daniel Rauch i Rom.

Se original

Stimat[issi]mo Sig[nor]. Thorvaldsen ed Amico Car[issi]mo

Dopo essermi trattenuto alcune settimane in Firenze sono arrivato nella mia Patria in ottimo stato di Salute.
Crederei di mancare ad un mio dovere, se io non le dassi le mie nuove. Io conosco di avere a Lei molte obbligazioni, e specialmente quella di avermi diretto in quei pochi studj, che hó fatto.
Sempre, e poi sempre le ne sarò riconoscente e mi riputerò onorato dalla di Lei amicizia.
La prego a farmi avere di quando in quando le di Lei nuove, a caratteri. Se da questo Paese, ove per ora mi conviene dimorare, io posso in qualche cosa servirla, Ella mi comandi liberamente. Conti pure di avere in me un Amico, che se sa qualche cosa nell’Arte, tutto lo riconosce dai di Lei buoni consigli.
Io sono sicuro, che Ella vorrá prevalersi di me in ogni opportunitá. Io la corrisponderó con quella Sinceritá, con cui hó procurato sempre di distinguermi.
Aggradisca i cordiali saluti di mio Fratello, e mi creda quale mi pretesto con verace stima, ed attaccamento.

Suo Dev[otissi]mo ed Ob[bedientissi]mo Servo ed Amico

Camillo Landini

Carrara 25. Luglio 1809

P.S. Mi faccia il favore di presentare i miei piu distinti complimenti alla Sig[no]ra. Anna Maria ed al Sig[no]r. Rauh.

[På venstre del, nederst, adskillige blyantspåskrifter med Thorvaldsens egen hånd:]
A Thorvaldsen
  A. Th
  A Tho Tho Alberto Thor
    A. Thorvaldsen
  A Thorvalds

[På venstre del, under udskrift, på højkant i forhold til ovenstående:]
A Tho T         A Thor
A Thor B
  BT  
  B Thorv B Thorv  
  A Thor  
Generel kommentar

Brevet og blyantspåskrifter findes på bagsiden at et stykke papir med løse blyantsskitser på forsiden, C206r. Thorvaldsens blyantspåskrifter kunne være en vis forfængelig betragtning over og øvelse i at udføre sin signatur. Selvom der på det tidspunkt brevet blev skrevet, var gået mere end 12 år siden Thorvaldsen kom til Rom, forsøgte han sandsynligvis stadigvæk at perfektionere den italienske signatur. Måske har Thorvaldsen her ville sammenligne sin italienske underskrift, Alberto Thorvaldsen, med den danske signatur og monogrammet BT. Jf. eksempler på tilsvarende penneøvelser i tegningen C262r og C262v.
Monogrammet AT brugte Thorvaldsen kun sjældent i breve, jf. Bjarne Jørnæs: Billedhuggeren. Bertel Thorvaldsens liv og værk, København 1993, p. 13.

Arkivplacering
C206v
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 96.
  • Harald Tesan: Thorvaldsen und seine Bildhauerschule in Rom, Köln, Weimar & Wien 1998.

Emneord
Thorvaldsens assistenter · Thorvaldsens værkstedspraksis · Vejledning af assistenter om deres værker
Personer
Giovanni Landini · Christian Daniel Rauch · Anna Maria Uhden
Værker
Sidst opdateret 15.10.2018 Print