No. 557 af 10318
Afsender Dato Modtager
Giovanni Raimondo Torlonia [+]

Afsendersted

Rom

6.7.1806 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevet har tidligere været dateret 6.7.1809. Imidlertid synes den datering, som fremgår af brevet, snarere at være “1806”, omend sekstallet ikke er tydeligt aflæseligt. Den nye datering (6.7.1806) stemmer desuden meget bedre overens med indholdet, idet brevet, der rykker for såvel skulpturer som gruppen Amor og Psyche (se referenceartiklen omhandlende Vorontsovas bestilling), så er afsendt inden Vorontsova
igen 23.8.1806 rykker for afleveringen af værkerne og henviser til, at hun har givet Torlonia som opgave at ekspedere de værker, som hun forventer allerede er indpakkede til afsendelse.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Tilskrift: Sig[nore] Torwaldsen Scultore Danese.
Ingen udskrift.

Resumé

Bankmanden Torlonia rykker for Thorvaldsens udlevering af skulpturer til grevinde Vorontsova.

Se original [Translation]

Il Marchese Torlonia incaricato dalla Sig[nor]a Contessa de Worontzoff de ritirare dallo scultore Sig[nor]e Torwaldsen le statue, e gruppa ebbe da lui parola, che gli l’avrebbe rimessi con sollecitudine, È trascorso già molto tempo da che ebbe il Marchese scrivente questa promessa, che non vedendo effettuare le rinuova di nonpiù tardare a fargline l’ordinata consegna, che è[?] quanto si attende dall’esatezza, e parola del Sig[nor] Torwaldsen che saluta distintamente

Dal Banco 6 Juill et 1809

Generel kommentar

Brevet har været sendt til Thorvaldsen indeholdende brevet fra Irina Vorontsova 24.6.1809.

Arkivplacering
m2 1809, nr. 13a
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Thorvaldsens værker, rykkere for · Vorontsovas bestilling
Personer
Irina Vorontsova
Værker
Sidst opdateret 03.10.2018 Print