Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4589 af 10246
Afsender Dato Modtager
Thorleif Repp [+]

Afsendersted

Edinburgh

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et rødt laksegl.

22.9.1828 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Deres Høivelbaarenhed /Hrr Etatsraad Thorvaldon / Rom.

Resumé

Repp anbefaler en ung maler, Surenne, til Thorvaldsen. Surenne opholder og uddanner sig p.t. i Paris, men rejser snart til Rom. Repp understreger, at han som landsmand til Thorvaldsen ofte bliver spurgt om at udfærdige introduktionsskrivelser, fordi alle ønsker at træffe billedhuggeren, men at han kun efterkommer ønsket, når han finder vedkommende særligt værdig.

Se original

Edinburgh Sept. 22 1828

Høistærede Herr Etatsraad,

Unge Kunstnere som reise herfra til Rom ere naturligvis begjærlige efter at erholde nogensomhelst Introduction til den Store Mand, som de alle eenstemmigen erkjende for deres uforlignelige Central-Soel og som Landsmand bliver jeg ofte anmodet om et saadant Pas som jeg dog aldrig meddeler undtagen til dem jeg anseer for meget fortjenstfulde og værdige Personer. Overbringeren af dette Mons. Surenne, en Maler og en nidkjær og meget lovende Kunstner, er en Søn af en meget brav Franskmand, som længe har opholdt sig her som Professor i det Franske Sprog; baade Fader og Søn ere her meget yndede og vist nok fortjene det. Sønnen som nu er i Paris for at studere sin Kunst reiser snart til Rom, og Faderen som just nu sender ham nogle Breve over til den Franske Hovedstad ønsker at glæde ham med denne Anbefalings Skrivelse til Deres Høivelbaarenhed. I ærbødig Fortrøstning til at denne Skrivelse vil hjælpe ham til at opnaa sin Hensigt, som er at see og tale med Deres Høiv.b.h. forbliver Jeg Deres Høivelb.heds,

ærbødigste Tjener
Thorl. Gudm. Repp

Generel kommentar

Eftersom introduktionsskrivelsen er endt blandt Thorvaldsens papirer, må maleren Surenne været nået frem til Thorvaldsen i Rom. Desværre har han tilsyneladende ikke efterladt sig mange spor og er p.t. ikke sikkert identificeret.

Arkivplacering
m13 1828, nr. 98
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Anbefaling eller introduktionsskrivelse, øvrige
Personer
D.F. ? Surenne
Sidst opdateret 11.04.2020 Print