No. 4618 of 10318
Sender Date Recipient
Thorleifur Repp [+]

Sender’s Location

Edinburgh

Information on sender

Brevet har været lukket med et rødt laksegl.

22.9.1828 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Deres Høivelbaarenhed /Hrr Etatsraad Thorvaldon / Rom.

Abstract

Repp recommends a young painter, Surenne, to Thorvaldsen. At the moment, Surenne is studying in Paris but will soon come to Rome. Repp mentions that, being Thorvaldsen’s compatriot, he is often asked to write letters of introduction because everyone wants to meet the sculptor, but that he only complies when he finds the person particularly worthy.

See Original

Edinburgh Sept. 22 1828

Høistærede Herr Etatsraad,

Unge Kunstnere som reise herfra til Rom ere naturligvis begjærlige efter at erholde nogensomhelst Introduction til den Store Mand, som de alle eenstemmigen erkjende for deres uforlignelige Central-Soel og som Landsmand bliver jeg ofte anmodet om et saadant Pas som jeg dog aldrig meddeler undtagen til dem jeg anseer for meget fortjenstfulde og værdige Personer. Overbringeren af dette Mons. Surenne, en Maler og en nidkjær og meget lovende Kunstner, er en Søn af en meget brav Franskmand, som længe har opholdt sig her som Professor i det Franske Sprog; baade Fader og Søn ere her meget yndede og vist nok fortjene det. Sønnen som nu er i Paris for at studere sin Kunst reiser snart til Rom, og Faderen som just nu sender ham nogle Breve over til den Franske Hovedstad ønsker at glæde ham med denne Anbefalings Skrivelse til Deres Høivelbaarenhed. I ærbødig Fortrøstning til at denne Skrivelse vil hjælpe ham til at opnaa sin Hensigt, som er at see og tale med Deres Høiv.b.h. forbliver Jeg Deres Høivelb.heds,

ærbødigste Tjener
Thorl. Gudm. Repp

General Comment

Eftersom introduktionsskrivelsen er endt blandt Thorvaldsens papirer, må maleren Surenne været nået frem til Thorvaldsen i Rom. Desværre har han tilsyneladende ikke efterladt sig mange spor og er p.t. ikke sikkert identificeret.

Archival Reference
m13 1828, nr. 98
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Recommendation or introduction letter, others
Persons
D.F. ? Surenne
Last updated 11.04.2020 Print