Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 289 af 10246
Afsender Dato Modtager
C.F.F. Stanley [+]

Afsendersted

Napoli

Afsenderinfo

Poststempel: NAPOLI [med rødt].

29.3.1803 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieur B. Thorvaldsen / Artiste pensionaire de S. M Danoise / a / Roma / Chez Mos Zvoga Consul / du Roi de Dannemark.

Resumé

Stanley glæder sig over, at Thomas Hopes bestilling af Jason med det gyldne skind, A52, har forlænget Thorvaldsens ophold i Rom.
Han fortæller, at han ikke kan blive kureret for sin sygdom, før han har brugt kurbadene på øen Ischia, hvilket vil udskyde hans afrejse til Rom. Stanley foreslår, at de to venner holder brevkontakt med en uges mellemrum.

Se original [Translation]

Napel den 29 Marts 1803.

Snilde Gode Ven!

At have en Ven, naar man er Hiemme og i sidt Fædrene Land er en sand Glæde, men naar man er saa Heldig som jeg, ennu efter saa Lang Tids Forløb i et fremmed Land atter at træffes tilsammen med en Ven som Du, min Thorvaldsen, denne Glæde gaaer over alt Beskrivning, ej heller førmaaer min svage Pen at Udtrøke dig mine Følelser, ved at see og læse et Brev fra dig, da jeg næsten havde opgivet dette Haab, Gud velsigne hin Engelænder som haver Forlængret dit Ophold i Rom, dette smager vel af en smule egen Kiærlighed, ja du kan have redt, men dog Glæder det mig Uskrømtet, uendelig paa dine vegne. – Hvor meget jeg haver Længtes efter at komme til Rom, kan jeg ikke sige dig, Dog nu langt meere end tilforne, da jeg med vished ved jeg skal treffe dig der, men disvære Endskiønt jeg kommer mig i Dagge tal, saa siger min Dockter mig for at blive fulkommen frisk, maa jeg bruge Badene i Ischia saa ieg neppe faaer den Glæde at omfavne min Ven forinden Juli Maaned – Dog haver han Laavet at giøre sidt muligste at jeg ikke skulde have denne Cuur nødig, men i alle tilfælde maa du være Over Bevist om jeg iiler med at komme herifra, imidlertid haaber jeg du er eenig med mig i at vedblive med at skrive hinanden til en gang om Ugen, jeg ved ej om du vil finde nogen Fornøyelse heri, men mig vil det glæde redt meget at see Breve fra dig, dog maaske du neppe kan læse denne Miserabele Skrift, og forlængesiden er kied af mit Vaas, men du faaer tage til takke denne Gang, med neste Post skal jeg ennu hiemsøge din Taalmodighed med mere, og tilda lev inderlig vel, og erindre dig iblandt din Oprigtige Ven

C F. Stanley

PS. Naar du seer Her Consul Zoega saa formel min Compliment til ham, Lev vel

Generel kommentar

Brevet er hovedsagelig skrevet med gotiske bogstaver. Stanley vekslede mellem gotisk og latinsk håndskrift i sin breve til Thorvaldsen, sandsynligvis som en konkret indikator for hans sygdomstilstand. Om dette, se Et venskab set gennem skriftbilleder.

Arkivplacering
m1 1803, nr. 4
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Dus med Thorvaldsen · Jason og Hopes bestilling · Thorvaldsens ringe skrivelyst
Personer
Thomas Hope · Georg Zoëga
Værker
Sidst opdateret 28.02.2018 Print