Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 289 af 10243
Afsender Dato Modtager
C.F.F. Stanley [+]

Afsendersted

Napoli

Afsenderinfo

Rødt laksegl: utydeligt stempel.

30.3.1803 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: S.S.T. / Her B. Thorvaldsen / Bildhugger og Kongelig Dansk Pensionær / a / Rom.
Den danske udskrift viser, at dette brev blev overbragt af Herman Schubart til Thorvaldsen, sådan som Stanley nævner det.

Resumé

Stanley sender en hilsen med Herman Schubart, der rejser til Rom. Han roser Schubart, som har omtalt Thorvaldsen i rosende vendinger. Stanley håber, at han kan blive sin sygdom kvit, så også han kan arbejde og vinde anerkendelse.

Se original [Translation]

Napel d 30 Marts 1803

Gode Ven!

Endskiøndt jeg haver tilskrevedt Dig med gaaers Posten saa vil jeg dog endnu fremsende disse Linier, da Her Baron Schubart vaares Menistir her i Neapel, vil have den godhed at tage dette med sig til Rom, Det er en fortreffelig Mand en sand Kunstens Ven, og en Mand af mange Talenter og store Kundskaber, det smerter mig meget at han nu Reiser herifra, og neppe kommer her tilbages paa en 3 a 4e Maaneders Tid, og dog haaber jeg at faa tale ham i Rom paa hans Tilbages Reise, da jeg vist formoder at kunde være hos dig sidst i Maj – han haver talt til mig, om dig med megen Berømmelse, jeg kan umuligt beskrive dig hvormeget jeg Længes efter at kunde komme til at Arbeide, da jeg haaber ogsaa at fortiene mig nogen Agtelse, Og Indligge mig nogen Ære, og ingen af miine Arbeider haver jeg taget med mig, da jeg ikke holder det umagen Værdt, at tage disse ting med mig til Kunsternes Fædrene Land, Lev nu vel for denne sinde jeg Omfavner dig af midt gandske Hierte, og er som stedse din hengivne Ven

C F Stanley

Generel kommentar

Brevet er hovedsagelig skrevet med gotiske bogstaver. Stanley vekslede mellem gotisk og latinsk håndskrift i sin breve til Thorvaldsen, sandsynligvis som en konkret indikator for hans sygdomstilstand. Om dette, se Et venskab set gennem skriftbilleder.

Arkivplacering
m1 1803, nr. 5
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Dus med Thorvaldsen
Personer
Herman Schubart
Sidst opdateret 28.02.2018 Print