The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 290 of 10246
Sender Date Recipient
C.F.F. Stanley [+]

Sender’s Location

Napoli

Information on sender

Rødt laksegl: utydeligt stempel.

30.3.1803 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: S.S.T. / Her B. Thorvaldsen / Bildhugger og Kongelig Dansk Pensionær / a / Rom.
Den danske udskrift viser, at dette brev blev overbragt af Herman Schubart til Thorvaldsen, sådan som Stanley nævner det.

Abstract

Stanley sends his greetings with Herman Schubart, who is leaving for Rome. He commends Schubart and tells Thorvaldsen that Schubart has spoken highly of him. Stanley longs to win recognition himself but is not able to work due to his illness.

See Original [Translation]

Napel d 30 Marts 1803

Gode Ven!

Endskiøndt jeg haver tilskrevedt Dig med gaaers Posten saa vil jeg dog endnu fremsende disse Linier, da Her Baron Schubart vaares Menistir her i Neapel, vil have den godhed at tage dette med sig til Rom, Det er en fortreffelig Mand en sand Kunstens Ven, og en Mand af mange Talenter og store Kundskaber, det smerter mig meget at han nu Reiser herifra, og neppe kommer her tilbages paa en 3 a 4e Maaneders Tid, og dog haaber jeg at faa tale ham i Rom paa hans Tilbages Reise, da jeg vist formoder at kunde være hos dig sidst i Maj – han haver talt til mig, om dig med megen Berømmelse, jeg kan umuligt beskrive dig hvormeget jeg Længes efter at kunde komme til at Arbeide, da jeg haaber ogsaa at fortiene mig nogen Agtelse, Og Indligge mig nogen Ære, og ingen af miine Arbeider haver jeg taget med mig, da jeg ikke holder det umagen Værdt, at tage disse ting med mig til Kunsternes Fædrene Land, Lev nu vel for denne sinde jeg Omfavner dig af midt gandske Hierte, og er som stedse din hengivne Ven

C F Stanley

General Comment

Brevet er hovedsagelig skrevet med gotiske bogstaver. Stanley vekslede mellem gotisk og latinsk håndskrift i sin breve til Thorvaldsen, sandsynligvis som en konkret indikator for hans sygdomstilstand. Om dette, se Et venskab set gennem skriftbilleder.

Archival Reference
m1 1803, nr. 5
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
On Familiar Terms with Thorvaldsen
Persons
Herman Schubart
Last updated 28.02.2018 Print