Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3936 af 10246
Afsender Dato Modtager
Johan Gunder Adler [+]

Afsendersted

København

20.4.1826 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Herr Etatsraad / Ridder Thorwaldsen / i / Rom
Tilskrift: Herr Etatsraad Thorwaldsen / Ridder af Danebroge / og fl. Ordener.

Resumé

Anbefaling af Carl Wilhelm Heber til Thorvaldsen.

Se original

Kjøbenhavn d 20 April 1826.

H.K. Høihed paalægger mig at medgive Hr Pastor Heber, Overbringer heraf, et Par Ord til Introduction og Anbefaling hos Dem, Høistærede. Jeg efterkommer H.K. Høiheds Befaling idet jeg beder Dem modtage Herr Heber med den Velvillie, hvorpaa jeg selv har havt saa mange Beviser, og at bidrage hvad der staaer i Deres Magt til at giøre ham sit korte Ophold i Rom saa behageligt som mueligt.

Deres ærbødigt og venskabeligt
hengivne Adler.

Generel kommentar

Sognepræsten Carl Wilhelm Heber (1771-1839) må – som det var tanken – have afleveret denne anbefaling til Thorvaldsen i Rom, da dokumentet i dag er bevaret blandt Thorvaldsens efterladte papirer. Heber må sandsynligvis være dukket op i Rom i sommeren 1826.
Hans tilstedeværelse i Rom dokumenteres også af N.C.L. Abrahams’ erindringer om sit Rom-ophold 1826-27.


Abrahams fortæller, at Heber efter meget kort tid i Rom skulle have sagt:
“Jeg har været meget omkring i de tre Dage… men nu troer jeg ogsaa nok, at jeg har seet Alt.” Hvortil billedhuggeren Hermann Ernst Freund svarede: “Det er mere, end jeg kan sige,... og jeg har dog været her i elleve Aar.”

Arkivplacering
m11 1826, nr. 20
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Anbefaling eller introduktionsskrivelse, øvrige
Personer
Christian 8.
Sidst opdateret 01.10.2018 Print