The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3936 of 10246
Sender Date Recipient
Johan Gunder Adler [+]

Sender’s Location

København

20.4.1826 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Herr Etatsraad / Ridder Thorwaldsen / i / Rom
Tilskrift: Herr Etatsraad Thorwaldsen / Ridder af Danebroge / og fl. Ordener.

Abstract

Recommendation of Carl Wilhelm Heber to Thorvaldsen.

See Original

Kjøbenhavn d 20 April 1826.

H.K. Høihed paalægger mig at medgive Hr Pastor Heber, Overbringer heraf, et Par Ord til Introduction og Anbefaling hos Dem, Høistærede. Jeg efterkommer H.K. Høiheds Befaling idet jeg beder Dem modtage Herr Heber med den Velvillie, hvorpaa jeg selv har havt saa mange Beviser, og at bidrage hvad der staaer i Deres Magt til at giøre ham sit korte Ophold i Rom saa behageligt som mueligt.

Deres ærbødigt og venskabeligt
hengivne Adler.

General Comment

Sognepræsten Carl Wilhelm Heber (1771-1839) må – som det var tanken – have afleveret denne anbefaling til Thorvaldsen i Rom, da dokumentet i dag er bevaret blandt Thorvaldsens efterladte papirer. Heber må sandsynligvis være dukket op i Rom i sommeren 1826.
Hans tilstedeværelse i Rom dokumenteres også af N.C.L. Abrahams’ erindringer om sit Rom-ophold 1826-27.


Abrahams fortæller, at Heber efter meget kort tid i Rom skulle have sagt:
“Jeg har været meget omkring i de tre Dage… men nu troer jeg ogsaa nok, at jeg har seet Alt.” Hvortil billedhuggeren Hermann Ernst Freund svarede: “Det er mere, end jeg kan sige,... og jeg har dog været her i elleve Aar.”

Archival Reference
m11 1826, nr. 20
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Recommendation or introduction letter, others
Persons
Christian 8.
Last updated 01.10.2018 Print