Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3806 af 10246
Afsender Dato Modtager
A. Andersen Feldborg [+]

Afsendersted

Paris

9.8.1825 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: S.T. / Herr Etatsraad Thorvaldsen / Ridder af Dannebroge / Rom / Hermed en bog / ved Hr Lees.

Resumé

Andersen Feldborg forærer Thorvaldsen sin bog Denmark Delineated, sandsynligvis M653.
Han fortæller, at man i England venter med længsel på at modtage Jason med det gyldne skind, A822.

Se original

Paris den 9de August 1825

Høystærede Herr Landsmand

Ved en ung Skotlænder Hr Lees, som har studeret nogen Tid i Louvre Galleriet og hvem jeg kiender fra Skotland giver jeg mig den Frihed at tilstille Dem mit Værk over Danmark, hvilket jeg har fordristet mig at tilegne Dem. Jeg haaber at De vil skiænke det en venskabelig Modtagelse. Et andet Bind over Fyen, Smaaøerne, Jylland og Holsteen udkommer i næste Aar under Beskyttelse af en anden berømt Landsmand Herr Malte-Brun som er saa god at skrive en Indledning til en Fransk Udgave.

Ved fleere Danske og Britter som have været i Rom har jeg til forskiellige Tider hørt at De befinder Dem vel og at De arbeider freidigen for det gode gamle Danmark. Dette har glædet mig usigeligt, men Britannien længes efter Jason. Professor Brøndsted har imidlertid meddeelt mig Deres Anskuelser over bemeldte Statue, som foranledige mig til at troe, at jo længere Jason bliver borte fra England, des meere velkommen vil han blive. Herr H:P: Hope beder mig at hilse Dem paa det forbindtligste.

Tillad mig ved denne Leilighed at bevidne Dem min Erkiendtlighed for den Godhed De viiste mig under Deres Ophold i Kiøbenhavn. Men jeg haaber snart personligen at faae Leilighed til at takke Dem. Imidlertid forbliver jeg med de varmeste Ønsker for Deres Vel

tjenstskyldigst og hengivneste
A Andersen Feldborg

Arkivplacering
m10 1825, nr. 86
Emneord
Gaver til Thorvaldsen, bøger · Jason og Hopes bestilling · Statuer, antik mytologi · Thorvaldsen og forfattere · Thorvaldsens bogsamling
Personer
Malthe Conrad Bruun · P.O. Brøndsted · Henry Philip Hope
Værker
Sidst opdateret 04.09.2015 Print