The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3806 of 10246
Sender Date Recipient
A. Andersen Feldborg [+]

Sender’s Location

Paris

9.8.1825 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: S.T. / Herr Etatsraad Thorvaldsen / Ridder af Dannebroge / Rom / Hermed en bog / ved Hr Lees.

Abstract

Andersen Feldborg forærer Thorvaldsen sin bog Denmark Delineated, sandsynligvis M653.
Han fortæller, at man i England venter med længsel på at modtage Jason med det gyldne skind, A822.

See Original

Paris den 9de August 1825

Høystærede Herr Landsmand

Ved en ung Skotlænder Hr Lees, som har studeret nogen Tid i Louvre Galleriet og hvem jeg kiender fra Skotland giver jeg mig den Frihed at tilstille Dem mit Værk over Danmark, hvilket jeg har fordristet mig at tilegne Dem. Jeg haaber at De vil skiænke det en venskabelig Modtagelse. Et andet Bind over Fyen, Smaaøerne, Jylland og Holsteen udkommer i næste Aar under Beskyttelse af en anden berømt Landsmand Herr Malte-Brun som er saa god at skrive en Indledning til en Fransk Udgave.

Ved fleere Danske og Britter som have været i Rom har jeg til forskiellige Tider hørt at De befinder Dem vel og at De arbeider freidigen for det gode gamle Danmark. Dette har glædet mig usigeligt, men Britannien længes efter Jason. Professor Brøndsted har imidlertid meddeelt mig Deres Anskuelser over bemeldte Statue, som foranledige mig til at troe, at jo længere Jason bliver borte fra England, des meere velkommen vil han blive. Herr H:P: Hope beder mig at hilse Dem paa det forbindtligste.

Tillad mig ved denne Leilighed at bevidne Dem min Erkiendtlighed for den Godhed De viiste mig under Deres Ophold i Kiøbenhavn. Men jeg haaber snart personligen at faae Leilighed til at takke Dem. Imidlertid forbliver jeg med de varmeste Ønsker for Deres Vel

tjenstskyldigst og hengivneste
A Andersen Feldborg

Archival Reference
m10 1825, nr. 86
Subjects
Gifts for Thorvaldsen, Books · Jason and the Hope Commission · Statues, Classical Mythology · Thorvaldsen and Authors · Thorvaldsen's Book Collection
Persons
Malthe Conrad Bruun · P.O. Brøndsted · Henry Philip Hope
Works
Last updated 04.09.2015 Print