Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3738 af 10246
Afsender Dato Modtager
Johan Frederik Bardenfleth [+]

Afsendersted

Sankt Croix

Afsenderinfo

Rødt laksegl og sort laksegl med aftryk af det danske rigsvåben.

13.4.1825 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieur le Chevalier Thorwaldson / a / Rome.

Poststempel: Utydeligt sort og rødt stempel.

Resumé

En hilsen fra Dansk Vestindien, hvor guvernør Bardenfleth (udslidt af bestyrelsesarbejde) brænder efter at høre nyt om Thorvaldsen og om kunsten.

Se original

General Gouvernements Huset paa St. Croix 13e. April 1825

Gode Thorwaldsen!

Jeg har faaet Ordre at sende Kaptain Klaumann med Briggen St. Croix til Italien for at hjembringe adskillige af Deres herlige Arbejder og jeg griber med Begærlighed denne Lejlighed for at gjenkalde mig i en Mands Erindring der er vort Fødelands Ære og som har skjænket mig sit Venskab.

Hvorledes gaaer det Dem gode Thorwaldsen, Deres Helbred og Deres udødelige Værker? Saalænge jeg var hjemme hørte jeg dog jevnligen om Dem, om ikke fra Dem. Breve og Rejsende sagde mig i det mindste at De var vel og nævnte mig de store Frembringelser som beskjæftigede Dem. Men nu i 3 Aar udskildt fra Dem ved Verdenshavet og udslidt ved Bestyrelsessysler hører jeg kun Deres Roes i Almindelighed, thi hvilken Krog gives der i Verden hvor denne ikke skulde trænge hen, men de kjære, smaae, omstændelige Efterretninger som varme Hjertet og som Vennen trænger til, de naae mig ikke længere. Skriv mig dog derfor engang imellem et par Ord. Siig mig hvilke af Deres Arbejder ere nu udførte i Marmor? om De har været hældig nok til at træffe gode pletfrie Blokke til de vigtigste? hvad De sender hjem med Klaumann? hvilke nye Arbejder De har udkastet? hvilke Elever De har meest Haab om? hvilke Kunstnere i Almindelighed nu staae højest i Europa, efter Dem, forstaaer sig – thi Canova har ladt Dem uden Rival.

Hvilke danske Rejsende ere for nærværende Tid i Italien og især i Rom? Fortsættes Udgravningerne i Pompeji og give de noget Udbytte?

Her har De nu Spørgsmaal nok – Men skriv mig især hvorledes det gaaer Dem selv gode Thorwaldsen – det er dog det som jeg fornemmelig længes efter at høre.

Lev nu ret vel – saa vel som [jeg] af inderste Hjerte ønsker Dem det, og bevar stedse i venskabelig Erindring

Deres

uforanderlig hengivne
Bardenfleth

Generel kommentar

Dette venskabelige brev blev sendt med briggen St. Croix og den danske søofficer og kaptajn Martinus Christian de Klauman, der af Frederik 6. havde fået ordre til at sejle omkring Livorno for at hente flere af Thorvaldsens kunstværker til København.
Se artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering
m10 1825, nr. 44
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1825 · Pletfri marmor · Svarbrev fra Thorvaldsen udbedes · Thorvaldsens værker, fragt af
Personer
Antonio Canova · Martinus Christian de Klauman
Sidst opdateret 30.04.2015 Print