No. 285 af 10318
Afsender Dato Modtager
Patrick Moir [+]

Afsendersted

Rom

Tidligst marts 1803, antagelig senest 1805 [+]

Dateringsbegrundelse

Billetten er udateret, men må stamme fra perioden 1803-1805, hvor Moir formentlig opholdt sig i Rom. Han optræder nemlig som ansvarshavende ved udbetalingerne af anden og tredie rate fra Thomas Hope til Thorvaldsen, jf. afskrift af kontrakten om Jason med det gyldne skind, A822.

Eftersom brevet er skrevet en tirsdag, jf. nedenfor, må den efterfølgende dag have været en onsdag. Hvis Thorvaldsen således har fulgt opfordringen og mødte op den efterfølgende (onsdag) formiddag, kunne denne onsdag være enten d. 23.3.1803, hvor første rate udbetaltes, eller onsdag d. 27.2.1805, hvor tredje rate udbetaltes. Begge datoer kunne derfor have en logisk forbindelse til dette brev. Brevet kan derfor muligvis dateres enten 22.3.1803 eller 26.2.1805
Moir var med sikkerhed i London i april 1806 og rejste 1807 til Calcutta, hvorfor brevet med sikkerhed skal dateres forud for disse år. Se Moirs biografi for mere herom.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Patrick Moir udbeder sig Thorvaldsens tilstedeværelse den efterfølgende morgen for at ordne sagen om Thomas Hopes bestilling af Jason med det gyldne skind, A822.

Se original

Patrizio Mori prega Il Sig[nor]. Thorwaldsen di volere passare da Lui dimani mattina prima delle Nove di Francia per aggiustare tutto ciò che concerne
Mon. Hope.
Martedi mattina

Generel kommentar

Eftersom dateringen er usikker, kan det ikke afgøres nøjagtigt, hvad det forestående møde skulle omhandle. Se dateringsbegrundelsen og brevkommentarerne for mere herom.

Arkivplacering
gmV, nr. 14
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Gengivet i Margrethe Floryan: ‘Jasons skæbne’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, 2003, p. 67.
Emneord
Invitationer til Thorvaldsen, i Italien · Jason og Hopes bestilling · Statuer, antik mytologi
Personer
Thomas Hope
Værker
Sidst opdateret 26.09.2018 Print