The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 285 of 10246
Sender Date Recipient
Patrick Moir [+]

Sender’s Location

Rom

Tidligst marts 1803, antagelig senest 1805 [+]

Dating based on

Billetten er udateret, men må stamme fra perioden 1803-1805, hvor Moir formentlig opholdt sig i Rom. Han optræder nemlig som ansvarshavende ved udbetalingerne af anden og tredie rate fra Thomas Hope til Thorvaldsen, jf. afskrift af kontrakten om Jason med det gyldne skind, A822.

Eftersom brevet er skrevet en tirsdag, jf. nedenfor, må den efterfølgende dag have været en onsdag. Hvis Thorvaldsen således har fulgt opfordringen og mødte op den efterfølgende (onsdag) formiddag, kunne denne onsdag være enten d. 23.3.1803, hvor første rate udbetaltes, eller onsdag d. 27.2.1805, hvor tredje rate udbetaltes. Begge datoer kunne derfor have en logisk forbindelse til dette brev. Brevet kan derfor muligvis dateres enten 22.3.1803 eller 26.2.1805
Moir var med sikkerhed i London i april 1806 og rejste 1807 til Calcutta, hvorfor brevet med sikkerhed skal dateres forud for disse år. Se Moirs biografi for mere herom.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Patrick Moir requests Thovaldsen’s presence the following morning in order to settle matters regarding Thomas Hope’s commission for Jason with the Golden Fleece, A822.

See Original

Patrizio Mori prega Il Sig[nor]. Thorwaldsen di volere passare da Lui dimani mattina prima delle Nove di Francia per aggiustare tutto ciò che concerne
Mon. Hope.
Martedi mattina

General Comment

Eftersom dateringen er usikker, kan det ikke afgøres nøjagtigt, hvad det forestående møde skulle omhandle. Se dateringsbegrundelsen og brevkommentarerne for mere herom.

Archival Reference
gmV, nr. 14
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Gengivet i Margrethe Floryan: ‘Jasons skæbne’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, 2003, p. 67.

Subjects
Invitations for Thorvaldsen, in Italy · Jason and the Hope Commission · Statues, Classical Mythology
Persons
Thomas Hope
Works
Last updated 26.09.2018 Print