Tidligst marts 1803, antagelig senest 1805

Sender

Patrick Moir

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Billetten er udateret, men må stamme fra perioden 1803-1805, hvor Moir formentlig opholdt sig i Rom. Han optræder nemlig som ansvarshavende ved udbetalingerne af anden og tredie rate fra Thomas Hope til Thorvaldsen, jf. afskrift af kontrakten om Jason med det gyldne skind, A822.

Eftersom brevet er skrevet en tirsdag, jf. nedenfor, må den efterfølgende dag have været en onsdag. Hvis Thorvaldsen således har fulgt opfordringen og mødte op den efterfølgende (onsdag) formiddag, kunne denne onsdag være enten d. 23.3.1803, hvor første rate udbetaltes, eller onsdag d. 27.2.1805, hvor tredje rate udbetaltes. Begge datoer kunne derfor have en logisk forbindelse til dette brev. Brevet kan derfor muligvis dateres enten 22.3.1803 eller 26.2.1805
Moir var med sikkerhed i London i april 1806 og rejste 1807 til Calcutta, hvorfor brevet med sikkerhed skal dateres forud for disse år. Se Moirs biografi for mere herom.

Abstract

Patrick Moir udbeder sig Thorvaldsens tilstedeværelse den efterfølgende morgen for at ordne sagen om Thomas Hopes bestilling af Jason med det gyldne skind, A822.

Document

PatrizioI Mori prega Il Sig[nor]. Thorwaldsen di volere passare da Lui dimani mattinaII prima delle Nove di FranciaIII per aggiustare tutto ciòIV che concerne
Mon. HopeV.
MartediVI mattina

General Comment

Eftersom dateringen er usikker, kan det ikke afgøres nøjagtigt, hvad det forestående møde skulle omhandle. Se dateringsbegrundelsen og brevkommentarerne for mere herom.

Archival Reference

gmV, nr. 14

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Works

A52 Jason med det gyldne skind, 28.1.1803 - Senest 19.3.1803, inv.nr. A52
A822 Jason med det gyldne skind, Tidligst 19.3.1803 - 1828, inv.nr. A822

Commentaries

  1. Dvs. den italienske variant af Patrick; denne type sproglig tilpasning af navne var meget udbredt, se eks. referenceartikel om Thorvaldsens eget skift fra Bertel til Alberto.

  2. Dvs. domani mattina. Eftersom brevet er skrevet en tirsdag, jf. nedenfor, må den efterfølgende dag have været en onsdag. Hvis Thorvaldsen således har fulgt opfordringen og mødte op den efterfølgende (onsdag) formiddag, kunne denne onsdag være enten d. 23.3.1803 eller onsdag d. 27.2.1805, da begge disse i Jason-sagen væsentlige datoer faldt på onsdage og antagelig implicerede Moirs tilstedeværelse. Begge datoer kunne derfor have en logisk forbindelse til dette brev. Se desuden dateringsbegrundelsen.

  3. Dvs. efter fransk tid, udtrykket var fast i perioden, se eventuelt følgende eksempler.

  4. Dvs. den hollandsk-britiske bankier og kunstsamler Thomas Hope bestilling af Jason med det gyldne skind, A822, i marts 1803.
    Det vides ikke med sikkerhed, hvornår i forløbet denne billet skal placeres, se dateringsbegrundelsen for mere herom. Det kan således ikke nøjagtigt siges, hvorvidt der er tale om en rykkerskrivelse, en indkaldelse til at kontrakten skulle udformes eller om brevet skal forstås som et varsel af, at en rate skulle udbetales den følgende dag.

  5. Dvs. den hollandsk-brittiske bankier og kunstsamler Thomas Hope, der i marts 1803 bestilte marmorversionen af Jason med det gyldne skind, A822.

  6. Denne tirsdag kunne eventuelt være enten d. 22.3.1803 eller d. 26.2.1805, for mere herom se dateringsdiskussionen.

Last updated 26.09.2018