Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5838 af 10246
Afsender Dato Modtager
Giuseppe Mugnoz [+]

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet. Intet præg.

Antagelig tidligst sommer 1832 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevet er udateret. Brevet knytter sig dog uden tvivl til Mugnoz’ brev til Accademia di S. Luca, dateret 14.8.1831, og til to, i forhold til nærværende brev formentligt forudgående, breve fra Mugnoz til Thorvaldsen, der omtaler hhv. julen (antagelig 1831) og påsken (antagelig 1832). Der findes yderligere et brev fra Mugnoz til Thorvaldsen, der forsigtigt er dateret tidligst forår 1832. Heraf fremgår det, at Mugnoz er kommet på hospitalet; nærværende brev er derfor formentlig senere, dvs. antagelig tidligst sommer 1832.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All’ Illmo Sig.r / Il Sigr. Cavalier’ Thorvaldsen

Resumé

Mugnoz, der formentlig er døende, beder Thorvaldsen om at hjælpe hans børn økonomisk.

Se original

Mio Benefatore

Io sono ridotto in questo ospedale in caso di non poter piu scrivere, e sicuramente non l’incomoderò più lo prego in questa giornata che tutti godano dare qualche elemosina alla mia povera famiglia, non per me, ma solo lo faccia per gratitudine dei rari talenti che Adio gli ha dati, e per lo stato comodo e gli onori in cui lo ha posto, mi perdoni, e mi creda il suo

Miserabile amico e Servitore
Giuseppe Mugnoz

Generel kommentar

Brevet indgår i en række af lignende breve fra Mugnoz til Thorvaldsen og er antageligt det sidste i rækken. Thorvaldsen har tilsyneladende støttet ham økonomisk, efter at han var blevet nægtet støtte fra Accademia di S. Luca, jf. brev af senest 14.8.1831 fra Mugnoz til det romerske kunstakademi.


Mugnoz har muligvis ikke selv skrevet brevet, jf. også hans ytring om, at han er så syg, at han ikke længere kan skrive: Håndskriften adskiller sig markant fra hans øvrige breve – hvis det er ham selv, har han tydeligvis haft svært ved det og nærmest printet ordene bogstav for bogstav.

Han har formentlig haft ret i sin forudsigelse og er død kort efter dette brevs afsendelse. Hvorvidt Thorvaldsen har hjulpet hans børn vides ikke, men det er ikke usandsynligt, eftersom han lader til at have hjulpet Mugnoz flere gange.


To tredjedele af udskriftssidens papir er revet af, så kun delen med selve udskriften er tilbage.

Arkivplacering
gmV, nr. 139
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Thorvaldsens hjælpsomhed · Velgørenhed fra Thorvaldsen udbedes
Sidst opdateret 17.10.2016 Print