No. 219 af 10318
Afsender Dato Modtager
Gio. Bat. Romero [+]

Afsendersted

Rom

17.3.1800 og 29.3.1800 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jaume & Schwarz [+]

Modtagersted

Livorno

Modtagerinfo

Udskrift: a Sig.[nori] Jaume Schwarz / Livorno

Resumé

Fragtbrev, der bekræfter afsendelsen af Thorvaldsens værker fra Rom til Livorno og indeholder en opgørelse over udgifterne forbundet hermed.

Se original [Translation]

Sped[i]zione di Una Casse. a Livorno. al di 17. Marzo 1800
Sig[no].re Per. messo del Vetturale Pasquale Paoletti di Firenze rimandiamo Le sotto descritte robbe mercate enumerate come abasso procuratele Giuste intiere eben condizionate intempo debito:

No1. una Cassa inballata ed am[m]agliuta diretta a M. Nicola Albidgard a Copenhague

pagando al vetturale persuo porto 10. 87 1/2
per Spese di Cassa inballagio dogana e Provigione   7.10
 
  17.97 1/2

Spedi[zi]one di una Cassa a Livorno adi 27 Marzo 1800
Sig[no].re Per messo del Vetturale Guetano Lainelli vi mandiamo Lesotto definiterobbe mercate enumerate come abasso procuratele Giuste intiere eben Condizionate intempo debito
No2 una Cassa inballata ed am[m]agliata diretta Mr Nicola Albidgard

a Copenhague

pagando AlVetturale per Suo porto   7.121/2
per Spese di Cassa inballagio Dogana e Provigione   7.521/2
 
  14.65    

Gio[vanni] Bat[tista] Romero e Compa

[I brevets venstre margin er tilføjet et mærke, der forestiller to pile pegende mod hinanden → ← rummet mellem pilespidserne er farvet sort. Herunder ses Romeros intitaler: “G.B.R”, et “c”og tilføjelsen “Pep Li 435”. Der må være tale om logo, firmabetegnelse (Gio[vanni] Bat[tista] Romero e Compa[gni]) og kassens identifikationsnummer. – Oplysninger, som formentlig har været brændt ind i kasserne, så de let kunne identificeres.]

Generel kommentar

Brevet bekræfter fragten af kasser med Thorvaldsens værker fra Rom til Livorno i foråret 1800. De to kasser blev afsendt i Georg Zoëgas navn i hans egenskab af dansk konsul i Rom, hvilket fremgår af brev af 27.4.1801 fra J.C. Ulrich til Thorvaldsen.
I Arkivet er desuden bevaret et fragment af et tilsyneladende identisk fragtbrev. Det er revet midt over og gengiver en ordlyd fuldstændigt enslydende med den del af teksten i dette brev, som beskriver den første kasse. Dog med den forskel, at Abildgaard tilsyneladende har været tilføjet titlen “Professeur del beaux [arts]”

Brevet her er sendt til handelshuset Jaume & Schwarz, som efterfølgende gik fallit, hvilket medførte en indefrysning af firmaets værdier, herunder Thorvaldsens kasser.
Om forsendelsen og indholdet af kasserne, se i øvrigt Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

Arkivplacering
gmIII, nr. 35
Thiele
Sagen omtalt hos Thiele I, 171
Emneord
Fragtbreve · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802
Personer
Nicolai Abildgaard
Sidst opdateret 25.09.2018 Print