No. 220 af 10318
Afsender Dato Modtager
Gio. Bat. Romero [+]

Afsendersted

Rom

17.3.1800 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kun delvist af brevet. Men da fragtbrevet må være en genpart af et tilsvarende fragtbrev i Arkivet kan den fulde dato udledes af dette.

Jaume & Schwarz [+]

Modtagersted

Livorno

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

[papiret mangler] o 1800 ——

[papiret mangler] le Pasquale Paoletti di Firenze vi
[papiret mangler] Robbe Mercate e numerate come abasso
[papiret mangler] eben Cond[i]zionate intempo debito
[papiret mangler] [amma]gliata con d[i]rezione
[papiret mangler] [Nico]ola[i] Albidgard professeur del Beaux
[papiret mangler] [Art] A Copenhaque

[papiret mangler] suo porto . [tegn for scudi] 10 87 ½
[papiret mangler] [i]nballa[g]gio Dogana  
[papiret mangler] [tegn for scudi] 7.10
[papiret mangler] [tegn for scudi] 17.97 ½

Gio[vanni] Bat[tista] Romero. =

Generel kommentar

En del af brevet mangler og teksten er derfor ikke komplet. Fragtbrevet findes dog i en genpart, hvoraf resten af teksten kan udledes. Se også denne mere fuldstændige genpart for kommentarer til brevet.

Arkivplacering
gmIII, nr. 36
Thiele
Sagen omtalt hos Thiele I, p. 171.
Emneord
Fragtbreve · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802
Sidst opdateret 25.09.2018 Print