The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 220 of 10246
Sender Date Recipient
Gio. Bat. Romero [+]

Sender’s Location

Rom

17.3.1800 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af kun delvist af brevet. Men da fragtbrevet må være en genpart af et tilsvarende fragtbrev i Arkivet kan den fulde dato udledes af dette.

Jaume & Schwarz [+]

Recipient’s Location

Livorno

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

[papiret mangler] o 1800 ——

[papiret mangler] le Pasquale Paoletti di Firenze vi
[papiret mangler] Robbe Mercate e numerate come abasso
[papiret mangler] eben Cond[i]zionate intempo debito
[papiret mangler] [amma]gliata con d[i]rezione
[papiret mangler] [Nico]ola[i] Albidgard professeur del Beaux
[papiret mangler] [Art] A Copenhaque

[papiret mangler] suo porto . [tegn for scudi] 10 87 ½
[papiret mangler] [i]nballa[g]gio Dogana  
[papiret mangler] [tegn for scudi] 7.10
[papiret mangler] [tegn for scudi] 17.97 ½

Gio[vanni] Bat[tista] Romero. =

General Comment

En del af brevet mangler og teksten er derfor ikke komplet. Fragtbrevet findes dog i en genpart, hvoraf resten af teksten kan udledes. Se også denne mere fuldstændige genpart for kommentarer til brevet.

Archival Reference
gmIII, nr. 36
Thiele
Sagen omtalt hos Thiele I, p. 171.
Subjects
Freight Bills · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1798 and 1802
Last updated 25.09.2018 Print