Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5566 af 10246
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen [+]

Afsendersted

Dresden

9.6.1831 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

H.C. Andersen [+]

Modtagersted

Dresden

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

[Translation]

Torsdag 9 Juni; fik Brev fra Christian! var atter paa Billedgalleriet. – Om Eftermiddagen saae jeg det ødelagte Raadhuus, spadserede paa Brühls-Terasser og var i Selskab hos Dahl med to unge Tydskere, Aal og Faye. Vi fik ordentlig Aftensmad, ikke poetisk, som hos Tieck, med Thevand og
Poesie. – Dahl bad mig at skrive i sin Stambog, hvor Tieck, Thorvaldsen og Göthe havde skrevet. Han forærede os hver 2 Skizzer, og tegnede i Hast den ene en Gran, den anden en Bøg med en Bautasteen, mig derimod »en Pige«. Kl: var 10 ½, dog fandt jeg godt Hjem, Løven var mit Fyrtaarn. –

Generel kommentar

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget. Andersen ankom til Dresden 2.6.1831.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • H.C. Andersen (Kåre Olsen, H. Topsøe-Jensen og Helga Vagn Lauridsen, red.): H.C. Andersens Dagbøger. 1822-1834, bd. I, København 1971, p. 104, ll. 9-15.

Emneord
Alba amicorum, venskabs- og stambøger · Rejsebeskrivelser
Personer
J.C. Dahl · Johann Wolfgang von Goethe · Bertel Thorvaldsen · Christian Friedrich Tieck
Sidst opdateret 04.01.2018 Print