The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5566 of 10246
Sender Date Recipient
H.C. Andersen [+]

Sender’s Location

Dresden

9.6.1831 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

H.C. Andersen [+]

Recipient’s Location

Dresden

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

[Translation]

Torsdag 9 Juni; fik Brev fra Christian! var atter paa Billedgalleriet. – Om Eftermiddagen saae jeg det ødelagte Raadhuus, spadserede paa Brühls-Terasser og var i Selskab hos Dahl med to unge Tydskere, Aal og Faye. Vi fik ordentlig Aftensmad, ikke poetisk, som hos Tieck, med Thevand og
Poesie. – Dahl bad mig at skrive i sin Stambog, hvor Tieck, Thorvaldsen og Göthe havde skrevet. Han forærede os hver 2 Skizzer, og tegnede i Hast den ene en Gran, den anden en Bøg med en Bautasteen, mig derimod »en Pige«. Kl: var 10 ½, dog fandt jeg godt Hjem, Løven var mit Fyrtaarn. –

General Comment

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget. Andersen ankom til Dresden 2.6.1831.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • H.C. Andersen (Kåre Olsen, H. Topsøe-Jensen og Helga Vagn Lauridsen, red.): H.C. Andersens Dagbøger. 1822-1834, bd. I, København 1971, p. 104, ll. 9-15.

Subjects
Alba Amicorum, Albums and Friendship Books · Accounts of Journeys
Persons
J.C. Dahl · Johann Wolfgang von Goethe · Bertel Thorvaldsen · Christian Friedrich Tieck
Last updated 04.01.2018 Print