9.6.1831

Sender

H.C. Andersen

Sender’s Location

Dresden

Recipient

H.C. Andersen

Recipient’s Location

Dresden

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

Torsdag 9 Juni; fik Brev fra Christian! var atter paa Billedgalleriet. – Om Eftermiddagen saae jeg det ødelagte Raadhuus, spadserede paa Brühls-Terasser og var i Selskab hos Dahl med to unge Tydskere, Aal og Faye. Vi fik ordentlig Aftensmad, ikke poetisk, som hos Tieck, med Thevand og
Poesie. – Dahl bad mig at skrive i sin Stambog, hvor Tieck, Thorvaldsen og Göthe havde skrevet. Han forærede os hver 2 Skizzer, og tegnede i Hast den ene en Gran, den anden en Bøg med en Bautasteen, mig derimod »en Pige«. Kl: var 10 ½, dog fandt jeg godt Hjem, Løven var mit Fyrtaarn. –

Oversættelse af dokument

Thursday June 9th; had a letter from Christian! Was again at the picture gallery. – In the afternoon I saw the wrecked town hall, took a walk on Brühl’s-Terrasses and at Dahl’s was in company with two young Germans, Aal and Faye. We had a proper supper, not poetic as at Tieck’s, with tea and
poetry. – Dahl asked me to write in his album, where Tieck, Thorvaldsen and Göthe had written. He gave each of us two sketches and quickly drew one of us a fir, the other a beech with a piece of a menhir, me, however, »a girl«. It was half past 10, but I came home well, the lion was my lighthouse. –

[Translated by Karen Husum]

General Comment

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget. Andersen ankom til Dresden 2.6.1831.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Last updated 04.01.2018