Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7536 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Odense

10.6.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Min kiere Prof Thiele! Det vil være Dem og Academiet behageligt at erfare at jeg ved Brev fra Directeuren Etatsr Thorvaldsen er bleven underrettet om at han med Erkiendtlighed modtager det allernaadigste Tilbud om at følge hiem ombord i Fregatten, saameget hellere som Landrejsen vilde ved hans Helbreds Tilstand falde ham uudførlig. Dette synes mig at tyde paa at vi beholde ham i Fædrenelandet. Fra Academiets Side maae man nu være betænkt paa at indrette hans Værelser ret hyggelige.

Jeg har glædet mig til Udstillingens gode Indtægt. [xxxxx] De Rumohr kommer d. 17e med Dampskib til Kiøbenhavn hvorom jeg herved underretter Dem.

D. 15 indtræffer jeg i Kiøbenhavn og det skulde være mig kiert naar Academiet saaledes d. 18, næste Mandag kunde være erindren[?] til min Disposition. Min venlige Hilsen til den [vice] Directeur ved at sige ham dette.

Jeg henlever Deres

velvilligste
Christian Frederik

Odense d. 10 Jun 1838

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1
Emneord
Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Kunstakademiets udstillinger · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens værksteder
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 25.10.2013 Print