Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9134 af 10246
Afsender Dato Modtager
Johan Gunder Adler [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med rigsvåbnet.

21.10.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dag og måned fremgår af brevet, året må være 1842, da brevet omtaler Thorvaldsens hjemrejse fra Rom og hans ophold i Altona i oktober 1842.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Herr Justitsraad Thiele / Ridder og Dbgsmd / Charlottenborg

Resumé

Adler fortæller, at Thorvaldsen er på vej til København, og beder – på vegne af Christian 8. – Thiele om at forberede ankomsten.

Amalienborg 21 Octb

Herr Justitsraad Thiele

Thorvaldsen er “im holsteenischen Hause” i Altona og kan ventes hertil med det første Dampskib fra Kiel. Han er kommen til Livorno d. 3d i den Hensigt at reise hjem med Fregatten, men paa Bravo’s Forsikring om at Thorv. ikke vilde rejse fra Rom før til Foraaret var Zahrtmann allerede gaaet under Seil d 2den.

HM befaler mig at meddele Dem denne Efterretning med Anmodning om at træffe de fornødne Foranstaltninger i Anledning af Conferentsraadens Ankomst.

Deres Adler

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842 · Rejsen til Danmark, oktober 1842
Personer
Johan Bravo · Christian 8. · Bertel Thorvaldsen · C.C. Zahrtmann
Sidst opdateret 27.01.2016 Print