Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9834 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

15.1.1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

I et Møde, som Testaments-Executorerne i det Thorvaldsenske Boe holdt i Gaar, blev det overdraget mig at foranledige, at BygningsCommissionen anbefalede til Magistraten BygningsInspecteur Bindesbøll til at faae et Afdrag f. Ex. 1000r paa det Bygmester Salarium som i sin Tid vil tilkomme ham for Planen til og hele Udførelsen af Museet, med særdeles Hensyn til at han til Foraaret agter at indlade sig i Ægteskab, og kun har havt 800r om Aaret i den Tid, Bygningen har været under Opførelse. Forinden jeg udfærdiger et Brev i den Anledning udbedes mine Herrer Collegers Paategning herpaa.

d 15 Januar 1845

Collin

Heri enig Driefer

Mundt

Hetsch

J. H. Lund

Troels Lund

H. Gamst

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 103
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 03.08.2011 Print