The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9834 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

15.1.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

I et Møde, som Testaments-Executorerne i det Thorvaldsenske Boe holdt i Gaar, blev det overdraget mig at foranledige, at BygningsCommissionen anbefalede til Magistraten BygningsInspecteur Bindesbøll til at faae et Afdrag f. Ex. 1000r paa det Bygmester Salarium som i sin Tid vil tilkomme ham for Planen til og hele Udførelsen af Museet, med særdeles Hensyn til at han til Foraaret agter at indlade sig i Ægteskab, og kun har havt 800r om Aaret i den Tid, Bygningen har været under Opførelse. Forinden jeg udfærdiger et Brev i den Anledning udbedes mine Herrer Collegers Paategning herpaa.

d 15 Januar 1845

Collin

Heri enig Driefer

Mundt

Hetsch

J. H. Lund

Troels Lund

H. Gamst

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 103
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 03.08.2011 Print