The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9833 of 10246
Sender Date Recipient
J.F. Schouw [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Spor af segl.

8.1.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Velbaaren / Hr. Justitsraad Thiele / Ridder af Dbg. etc.
Tilskrift: S. T. / Hr Justitsraad Thiele / Ridder af Dgb. Etc.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Hvad jeg ønsker at De skulde meddele Bravo er ikkun: at den Bestemmelse, som jeg i et Brev gav om at Thorvaldsens Portraitstatue, som tilhørende Frue Stampe, skulde forblive i Rom, var givet efter Executorenes Beslutning (: hvad man for øvrigt vel maatte have antaget som noget der forstod sig af sig selv :), dernæst at jeg aldeles ingen Deel har taget eller tager i nogen af de Beslutninger i Thorvaldsens Boe, som vedkomme min Svigerinde, Frue Stampe.

Dette er dog ikke noget, som jeg giennem Dem vil meddele Bravo, men som jeg venter, De i Deres eget Navn vil meddele ham.

Kiøbvn. d. 8de Januar 1845.

ærbødigst
Schouw

[Tilføjet af Thiele forneden til venstre:]
See hoslagte Brev fra Bravo af 25 Januar / Th.

Archival Reference
m31, nr. 48
Subjects
Thorvaldsen's Wills
Persons
Christine Stampe
Last updated 10.05.2011 Print