15.1.1845

Afsender

Jonas Collin

Afsendersted

København

Modtager

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

I et Møde, som Testaments-Executorerne i det Thorvaldsenske Boe holdt i Gaar, blev det overdraget mig at foranledige, at BygningsCommissionen anbefalede til Magistraten BygningsInspecteur Bindesbøll til at faae et Afdrag f. Ex. 1000r paa det Bygmester Salarium som i sin Tid vil tilkomme ham for Planen til og hele Udførelsen af Museet, med særdeles Hensyn til at han til Foraaret agter at indlade sig i Ægteskab, og kun har havt 800r om Aaret i den Tid, Bygningen har været under Opførelse. Forinden jeg udfærdiger et Brev i den Anledning udbedes mine Herrer Collegers Paategning herpaa.

d 15 Januar 1845

Collin

Heri enig DrieferI

MundtII

HetschIII

J. H. LundIV

Troels LundV

H. GamstVI

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 103

Emneord

Kommentarer

  1. Påtegnet af Joachim Jacob Driefer.

  2. Påtegnet af Just Henrik Mundt.

  3. Påtegnet af G.F. Hetsch.

  4. Påtegnet af J.H. Lund.

  5. Påtegnet af Troels Lund.

  6. Påtegnet af Heinrich Gamst.

Sidst opdateret 03.08.2011