No. 7676 af 10318
Afsender Dato Modtager
Christian Winther [+]

Afsendersted

København

17.9.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af sangen, men den blev fremført ved Thorvaldsens hjemkomst 17.9.1838.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

I denne femstrofede hyldestsang hilses Thorvaldsen velkommen tilbage fra “Syden” til “Nord”, og Danmark fremstilles allegorisk som en mor, der åbner sin favn for ham. Høj og lav fra hele landet priser ham sammen med et “vi”, dvs. kunstnere af mange slags, der er blevet vakt for skønhed og sandhed af ham.

Se original

Hilsen

til
 
Albert Thorvaldsen
 
fra
Danmarks yngre Kunstnere.


––––––––––––––––––––––
KJØBENHAVN.
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
1838


Mel. Vi alle dig elske &c.

Velkommen, o! Mester, tilbage til Nord
Fra Sydens sødtblomstrende Høie,
Fra Byen, hvor Floden, den gule, sig snoer,
Hvor Solen nedsender sit Øie
Til Rankernes Frugt, mens Orangernes Duft
Omsvæver Cypressen i mørkeblaae Luft.

Vidt førte din Hæder, den vældige Ørn,
Dit Navn paa de mægtige Vinger,
At høit det blev nævnet for Jorderigs Børn,
Hvor Kunsten sin Tryllestav svinger.
Nu Danmark, saa stolt af sin Søn og hans Navn,
Dig aabner huldsaligt sin Moderfavn.

Fra Høie og Sletter, fra grønnende Eng,
Fra Byer og duftende Skove,
Fra jublende Læber, fra klingende Streng,
Fra Havets høitbrusende Vove,
Fra Landboens Hytte, fra Herskerens Slot
Dig toner: Velkommen, o! Kunstens Drot!

Og vi, som endnu kun i Forgaarden staae
Til Musernes straalende Tempel,
Og færdes, saa flittigt og godt, vi formaae,
Med Pensel og Meisel og Stempel, —
Vi kunne ei tæmme Begeistringens Lyst,
Nei, ud maa den strømme af fulde Bryst!

Du aabned vort Øie, Du vakte vor Sands
For Skjønhed og Sandhed, den rene;
Du bærer med Rette den evige Krands
Af Laurens gudviede Grene!
Høit lyde vor Velkomst i jublende Chor:
Hil være vor Mester! vor Stolthed i Nord!

Christian Winther.

–––––––––––––––––––

Generel kommentar

Ved Thorvaldsens hjemkomst i 17.9.1838 blev han hyldet af yngre kunstnere med et fakkeltog og musikkorps ved hans bolig på Charlottenborg. Ved denne lejlighed blev denne sang af Christian Winther fremført.
Digtet er afskrevet efter den trykte udgave, der blev fremstillet til begivenheden. Museets eksemplar er særligt fint indbundet, givetvis fordi det var Thorvaldsens eksemplar.

Arkivplacering
M18,22 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838)
Thiele
Thiele IV, p. 15.
Emneord
Digte til Thorvaldsen · Idolisering af Thorvaldsen · Thorvaldsens hjemkomst 1838
Personer
Christian Peter Bianco Luno
Sidst opdateret 27.06.2016 Print