No. 9572 af 10318
Afsender Dato Modtager
Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Afsendersted

København

25.3.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Christian Dalgas [+]

Modtagersted

Livorno og Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

No4

M. le conseiller de conférence Thorvaldsen étant décédé le 24 du courant par une mort subite, Nous Soussignés, nommés par le § 10 du codicille du 25 Januar [sic] 1843, duquel paragraphe nous joignons la copie, executeurs testamentaires, chargeons Ms: Dalgas, consul a: s. M: le roi de Dannemarc a Livourne & Jean Bravo à Rome de se réunir pour agir en notre nom en mettant sous garde et scellé tout ce, qui pourrait se trouver à Rome appartenant à Ms Thorvaldsen, ainsi que pour prendre toutes les mesures & precautions tendant à l’intérêt de la masse. Les decisions ultérieures, que cet événement rendra nécessaires, leur seront transmises par la première occassion. –

Copenhague le 25 Mars 1844

Collin Thiele Clausen Schou Bissen

Da Conferentsraad Thorvaldsen i Gaar pludseligen ved Døden er afgaaet, saa tillade vi os, som ifølge vedføiede Codicil af 25 Januar 1843 ere udnævnte til Executores testamenti, at anmode Hr Dalgas, kgl Dansk Consul i Livorno og Hr Johannes Bravo i Rom om i Forening paa vore Vegne at tage Alt, hvad der i Rom maatte tilhøre Cftsr Thorvaldsen under Bevaring og Forsegling, samt varetage Alt, hvad der maatte være fornødent til Boets Bedste. Med det Allerførste skulle vi meddele de nærmere Bestemmelser, som maatte blive fornødne. –

[Tilføjet med Brocks hånd:]
Fremlagt i Sessionen d 10: April 1844 i Cfrd Thorvaldsens Bo.

Collin

Generel kommentar

Dette brev er et kopi af breve afsendt til hhv. Christian Dalgas og Johan Bravo.

Arkivplacering
Landsarkivet for Sjælland, Landsover-, samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer. 1790-1979, pk. 445, nr. 4
Personer
Gustav Edvard Brock · Jonas Collin
Sidst opdateret 07.11.2013 Print