The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9507 of 10246
Sender Date Recipient
Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Sender’s Location

København

25.3.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Christian Dalgas [+]

Recipient’s Location

Livorno og Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

No4

M. le conseiller de conférence Thorvaldsen étant décédé le 24 du courant par une mort subite, Nous Soussignés, nommés par le § 10 du codicille du 25 Januar [sic] 1843, duquel paragraphe nous joignons la copie, executeurs testamentaires, chargeons Ms: Dalgas, consul a: s. M: le roi de Dannemarc a Livourne & Jean Bravo à Rome de se réunir pour agir en notre nom en mettant sous garde et scellé tout ce, qui pourrait se trouver à Rome appartenant à Ms Thorvaldsen, ainsi que pour prendre toutes les mesures & precautions tendant à l’intérêt de la masse. Les decisions ultérieures, que cet événement rendra nécessaires, leur seront transmises par la première occassion. –

Copenhague le 25 Mars 1844

Collin Thiele Clausen Schou Bissen

Da Conferentsraad Thorvaldsen i Gaar pludseligen ved Døden er afgaaet, saa tillade vi os, som ifølge vedføiede Codicil af 25 Januar 1843 ere udnævnte til Executores testamenti, at anmode Hr Dalgas, kgl Dansk Consul i Livorno og Hr Johannes Bravo i Rom om i Forening paa vore Vegne at tage Alt, hvad der i Rom maatte tilhøre Cftsr Thorvaldsen under Bevaring og Forsegling, samt varetage Alt, hvad der maatte være fornødent til Boets Bedste. Med det Allerførste skulle vi meddele de nærmere Bestemmelser, som maatte blive fornødne. –

[Tilføjet med Brocks hånd:]
Fremlagt i Sessionen d 10: April 1844 i Cfrd Thorvaldsens Bo.

Collin

General Comment

Dette brev er et kopi af breve afsendt til hhv. Christian Dalgas og Johan Bravo.

Archival Reference
Landsarkivet for Sjælland, Landsover-, samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer. 1790-1979, pk. 445, nr. 4
Persons
Gustav Edvard Brock · Jonas Collin
Last updated 07.11.2013 Print