Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7477 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

10.4.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Translation]

Jeg takker Dem kjære Ven for Deres Brev[e], saavel for det første som ogsaa for det siste med Manifesten fra Kunstforeningen, og oversender Dem herved den belovede Copie af mit Testament, som er forfattet af en herværende Advokat, efter Landets Love, og forsynet med syv Vidners Underskrift er nedlagt hos en Notar; – dersom der skulde være Forandringer fornødent i Fædrenelandet, kann vi mundligen nøiere aftale samme.

Idet jeg nu pakker de Sager som jeg agter at sende hjem, beder jeg Dem om at hvores Consul i Livorno faaer i Tide den behørige Ordre til at modtage samme, og tillige til at betale de løbende Udgifter.

Endvider ønskede jeg at der maate gives mig en direkt Tilladelse, at tage et Par Personer herfra med mig paa Skibet.

De vilde forpligte mig Dem endmere kjære Ven, ved snarrest muligt at underrette mig derom.

Jeg hilser Dem paa det venskabeligste, og glæder mig til snart personlig at kunne takke Dem dyrebare Ven

Rom d. 10de: Apl: 1838. Deres hengivne
Albert Thorvaldsen
Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Collins brevsamling XXIVb.
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist Ditlev Blunck
Sidst opdateret 13.05.2016 Print