The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7476 of 10244
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

10.4.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

[Translation]

Jeg takker Dem kjære Ven for Deres Brev[e], saavel for det første som ogsaa for det siste med Manifesten fra Kunstforeningen, og oversender Dem herved den belovede Copie af mit Testament, som er forfattet af en herværende Advokat, efter Landets Love, og forsynet med syv Vidners Underskrift er nedlagt hos en Notar; – dersom der skulde være Forandringer fornødent i Fædrenelandet, kann vi mundligen nøiere aftale samme.

Idet jeg nu pakker de Sager som jeg agter at sende hjem, beder jeg Dem om at hvores Consul i Livorno faaer i Tide den behørige Ordre til at modtage samme, og tillige til at betale de løbende Udgifter.

Endvider ønskede jeg at der maate gives mig en direkt Tilladelse, at tage et Par Personer herfra med mig paa Skibet.

De vilde forpligte mig Dem endmere kjære Ven, ved snarrest muligt at underrette mig derom.

Jeg hilser Dem paa det venskabeligste, og glæder mig til snart personlig at kunne takke Dem dyrebare Ven

Rom d. 10de: Apl: 1838. Deres hengivne
Albert Thorvaldsen
Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Collins brevsamling XXIVb.
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis Ditlev Blunck
Last updated 13.05.2016 Print