Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5366 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

1.11.1830 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Frederik 6. [+]

Modtagersted

København

Resumé

Thorvaldsen anbefaler historiemaleren Andreas Ludvig Koop til kongen og opfordrer til, at han får bestillinger, der kan forsørge ham og lade ham udfolde sit talent.

[Translation]
Ligesom jeg tidligere med Glæde meddelte Hr: Historiemaler A: Koop et Vidnesbyrd, hvori jeg, Sandheden tro, omtaler paa det varmeste hans Flid og overordentlige Fremskridt i Konsten, saaledes kan jeg efter hans senest udførte Arbeider ikke andet end blive min første Mening tro, og anbefaler ham til Hans Majestæt Kongens Naade med al den Deeltagelse, som hans Talent fortjener, forenet med hans utrættelige Iver for stedse at gjøre sig mere fuldkommen i hans vanskelige Fag; jeg tillader mig tillige at yttre, at et ham allernaadigst forundt Overdragende af et Arbeide af Omfang, saavel vilde give Hr Koop Anledning til paa en tilfredsstillende Maade at udøve sine erhvervede Kundskaber, som ogsaa være en fortjent Opmuntring og den Udvej for ham, der ene er istand til at holde trykkende Næringssorger borte fra ham og hans liden Familie. –
Rom d: 1ste. November 1830. Albert Thorvaldsen
Generel kommentar

Thorvaldsen sendte antagelig også en lignende anmodning= til sekretæren for Fonden ad usus publicos, Jonas Collin.

Tiltaget gav øjensynligt pote, eftersom Collin i brev af 29.1.1831 meddelte Thorvaldsen, at Koop havde fået en bevilling på 100 specier af kongen.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Fonden ad usus publicos’ arkiv, Journalsag nr. 72/1830
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Anbefaling, skrevet af Thorvaldsen · Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere
Personer
Andreas Ludvig Koop
Sidst opdateret 04.04.2017 Print