The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5366 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

1.11.1830 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Frederik 6. [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Thorvaldsen recommends the history painter Andreas Ludvig Koop to the King and suggests that he be given commissions so that he can support himself and develop his talent.

[Translation]
Ligesom jeg tidligere med Glæde meddelte Hr: Historiemaler A: Koop et Vidnesbyrd, hvori jeg, Sandheden tro, omtaler paa det varmeste hans Flid og overordentlige Fremskridt i Konsten, saaledes kan jeg efter hans senest udførte Arbeider ikke andet end blive min første Mening tro, og anbefaler ham til Hans Majestæt Kongens Naade med al den Deeltagelse, som hans Talent fortjener, forenet med hans utrættelige Iver for stedse at gjøre sig mere fuldkommen i hans vanskelige Fag; jeg tillader mig tillige at yttre, at et ham allernaadigst forundt Overdragende af et Arbeide af Omfang, saavel vilde give Hr Koop Anledning til paa en tilfredsstillende Maade at udøve sine erhvervede Kundskaber, som ogsaa være en fortjent Opmuntring og den Udvej for ham, der ene er istand til at holde trykkende Næringssorger borte fra ham og hans liden Familie. –
Rom d: 1ste. November 1830. Albert Thorvaldsen
General Comment

Thorvaldsen probably sent a similar request= to the secretary of Fonden ad usus publicos, Jonas Collin.

The request was apparently successful since Collin informed Thorvaldsen, in a letter dated 29.1.1831, that Koop had received a grant of 100 species from the King.

Archival Reference
Rigsarkivet, Fonden ad usus publicos’ arkiv, Journalsag nr. 72/1830
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Recommendation by Thorvaldsen · Thorvaldsen as Mentor for Other Artists
Persons
Andreas Ludvig Koop
Last updated 04.04.2017 Print