Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9045 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

17.5.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Christine Stampe [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Thorvaldsen lover Christine Stampe at være tilbage i Danmark inden et år. Hvis ikke, skal han til hende udføre en statuette af Maximilian 1., jf. A127, i marmor.

[Translation]

Jeg Albert Thorvaldsen lover Baronesse Christine Stampe at være i Danemark forinden i Dag et Aar, og i fald det ikke skulde være tilfældet, da forpligter jeg mig til, at lade udføre den lille Rytterstatue af Maximiilian, i Marmor, paa samme Størrelse som Skizzen som jeg haver, og med egen Haand fuldende samme. Dette bevidnes her med min egen Underskrift

A Thorvaldsen

Rom 17de Mai 1842.


[tilføjet senere med en anden hånd:]

skrevet af A Winkler

Generel kommentar

Denne erklæring er skrevet kort tid før familien Stampe påbegyndte rejsen tilbage til Danmark, 6.6.1842 – mens Thorvaldsen blev i Rom. Stampe frygtede øjensynlig, at Thorvaldsen ville blive i Rom på ubestemt tid, måske til sin død. Hendes bekymring var ikke helt ubegrundet, da billedhuggeren jo havde boet hele sit liv i Rom og havde sine værksteder dér.
Thorvaldsen nåede imidlertid tilbage til Danmark 24.10.1842 mindre end et halvt år senere.


Rigmor Stampe, op. cit., kalder dokumentet for “en snurrig lille seddel”. Og det højtidelige, skriftlige løfte mellem de to venner virker da også umiddelbart komisk. Men alvoren bag har – i det mindste for Christine Stampe – været reel nok.
Man må forestille sig, at hun før sin afrejse fra Rom flere gange havde afkrævet Thorvaldsen et løfte om, at han skulle vende “hjem” til Danmark igen. Og billedhuggeren har antagelig forsikret hende flere gange mundtligt om, at det ville han. Men da det ikke har været tilstrækkeligt til at berolige Stampe, synes Thorvaldsen at have foreslået, at hun kunne stille et hvilket som helst modkrav, hvis ikke han opfyldte sit løfte; og at de kunne nedfælde denne kontraktligt bindende overenskomst på skrift.

Om erklæringen så har kunnet berolige Stampe, er stærkt tvivlsomt, for man aner også et tydeligt drilleri fra Thorvaldsens side i denne ironisk-formalistiske erklæring. Og de efterfølgende breve, der kendes fra Stampe, er da også begge stærkt præget af hendes bekymring for, om Thorvaldsen ville komme tilbage til Danmark, se 14.6.1842 og 8.8.1842.

At Stampe ønskede sig en marmorstatuette af Thorvaldsens rytterstatue af Maximilian 1., synes dog ikke foreslået i spøg. Hun fortæller nemlig selv i sine erindringer, om da hun – og Thorvaldsen – for første gang så den færdige bronzeudgave af rytterstatuen på Wittelsbacherplatz i München 13.7.1841. Hun skrev da om den: “… aldrig har nogen saadan Ting giort det Indtryk paa mig og Mine, som dette deilige Værk, som er Münchens skønneste Pryd.”

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1732 Fol.
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist A. Winckler [+]

Koncipistkommentar

På trods af staveforskellen kan der ikke være tvivl om, at det er familien Stampes huslærer frk. Winckler, der har skrevet denne erklæring. Hun var med på rejsen til Rom i 1841-42. Det vides ikke, hvem der har tilføjet oplysningen om, at dokumentet er “skrevet af Winkler”.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912 p. 292 (gengivet i sin helhed).

Emneord
Portrætstatuer, historiske personer · Rejsen til Danmark, oktober 1842
Personer
Christine Stampe
Værker
Sidst opdateret 14.02.2020 Print