Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2420 af 10246
Afsender Dato Modtager
Kirkebygningskommissionen [+]

Afsendersted

København

8.11.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet. Protokollen gengiver dog et referat af mødet 8.11.1819, og det kan muligvis være skrevet nogle dage senere.

Kirkebygningskommissionen [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Efter Indbydelse til Her Professor Thorvaldsen havde Commissionen den Fornøjelse at modtage ham i dets Møde den 8de Novbr 1819. Her Professoren havde den forekommende Godhed at tilbyde, at ville efter Commissionens yttrede Ønske, være betænkt paa at udarbeide for Frue Kirke en basrelieff i Frisen bag Colonnerne og en anden i Frontonnen. Til den første foreslog han Christi Vandring til sin Lidelse paa Golgatha, den anden Johannes som prædiker for forsamlet folk i Ørken; hvortil Commissionen gav dets fuldkomne Bifald, henstillende dog aldeles til Her Professoren, i fald han siden maatte hellere foredrage nogen anden Gjenstand, han da dertil maatte have fuldkommen frit Valg. Med Her Professoren omtalte Commissionen endvidere Statuerne af de 4 Evangelister udvendigen under den underste basrelieff, og de 12 Apostler inden i Kirken samt basreliefferne en medaillion over samme. Her Professoren gav Løfte om at ville ved den danske Pensionair Freund, som arbeider i hans attelier i Rom, samt andre der studerende Kunstnere, lade disse Statuer sammesteds forfærdige under hans Bestyrelse og Opsyn.

Malling C.F. Hansen Lassen Horneman
Generel kommentar

Dette dokument er et internt referat af mødet 8.11.1819 mellem Kirkebygningskommissionen og Thorvaldsen. Dokumentet er det første officielle i den langvarige Bestillingen til Vor Frue Kirke.
Dokumentet er også gengivet i artiklen Thorvaldsen og Vor Frue Kirke.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Danske Kancelli, Kommission til Vor Frue kirkes genopførelse: Deliberationsprotokol (1811-1833) 44 06-01, no. 389b
Emneord
Bestillingen til Vor Frue Kirke
Personer
Hermann Ernst Freund · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 01.12.2020 Print