8.11.1819

Afsender

Kirkebygningskommissionen

Afsendersted

København

Modtager

Kirkebygningskommissionen

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet. Protokollen gengiver dog et referat af mødet 8.11.1819, og det kan muligvis være skrevet nogle dage senere.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Efter Indbydelse til Her Professor Thorvaldsen havde Commissionen den Fornøjelse at modtage ham i dets Møde den 8de Novbr 1819I. Her Professoren havde den forekommende Godhed at tilbyde, at ville efter Commissionens yttrede Ønske, være betænkt paa at udarbeide for Frue Kirke en basrelieff i Frisen bag ColonnerneII og en anden i FrontonnenIII. Til den første foreslog han Christi Vandring til sin Lidelse paa Golgatha, den anden Johannes som prædiker for forsamlet folk i Ørken; hvortil Commissionen gav dets fuldkomne Bifald, henstillende dog aldeles til Her Professoren, i fald han siden maatte hellere foredrage nogen anden Gjenstand, han da dertil maatte have fuldkommen frit Valg. Med Her Professoren omtalte Commissionen endvidere Statuerne af de 4 Evangelister udvendigen under den underste basrelieff, og de 12 Apostler inden i Kirken samt basreliefferne en medaillion over samme. Her Professoren gav Løfte om at ville ved den danske Pensionair Freund, som arbeider i hans attelier i Rom, samt andre der studerende Kunstnere, lade disse Statuer sammesteds forfærdige under hans Bestyrelse og Opsyn.

Malling C.F. Hansen Lassen Horneman

Generel kommentar

Dette dokument er et internt referat af mødet 8.11.1819 mellem Kirkebygningskommissionen og Thorvaldsen. Dokumentet er det første officielle i den langvarige Bestillingen til Vor Frue Kirke.
Dokumentet er også gengivet i artiklen Thorvaldsen og Vor Frue Kirke.

Arkivplacering

Rigsarkivet, Danske Kancelli, Kommission til Vor Frue kirkes genopførelse: Deliberationsprotokol (1811-1833) 44 06-01, no. 389b

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. mødet 8.11.1819.

  2. Dvs. den frise, der blev anbragt på kirkens facade over hovedindgangen og under portikoen.
    Frisen kom dog til at afbilde Indtoget i Jerusalem, AX663, mens motivet, der var på tale på dette tidspunkt endte i korrundingen, Vandringen til Golgatha, AX662.

  3. Dvs. Johannes Døberens prædiken, AX668, i frontonen eller trekantsgavlen til Vor Frue Kirkes facade.

Sidst opdateret 01.12.2020