No. 2429 of 10318
Sender Date Recipient
Kirkebygningskommissionen [+]

Sender’s Location

København

8.11.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet. Protokollen gengiver dog et referat af mødet 8.11.1819, og det kan muligvis være skrevet nogle dage senere.

Kirkebygningskommissionen [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Efter Indbydelse til Her Professor Thorvaldsen havde Commissionen den Fornøjelse at modtage ham i dets Møde den 8de Novbr 1819. Her Professoren havde den forekommende Godhed at tilbyde, at ville efter Commissionens yttrede Ønske, være betænkt paa at udarbeide for Frue Kirke en basrelieff i Frisen bag Colonnerne og en anden i Frontonnen. Til den første foreslog han Christi Vandring til sin Lidelse paa Golgatha, den anden Johannes som prædiker for forsamlet folk i Ørken; hvortil Commissionen gav dets fuldkomne Bifald, henstillende dog aldeles til Her Professoren, i fald han siden maatte hellere foredrage nogen anden Gjenstand, han da dertil maatte have fuldkommen frit Valg. Med Her Professoren omtalte Commissionen endvidere Statuerne af de 4 Evangelister udvendigen under den underste basrelieff, og de 12 Apostler inden i Kirken samt basreliefferne en medaillion over samme. Her Professoren gav Løfte om at ville ved den danske Pensionair Freund, som arbeider i hans attelier i Rom, samt andre der studerende Kunstnere, lade disse Statuer sammesteds forfærdige under hans Bestyrelse og Opsyn.

Malling C.F. Hansen Lassen Horneman
General Comment

Dette dokument er et internt referat af mødet 8.11.1819 mellem Kirkebygningskommissionen og Thorvaldsen. Dokumentet er det første officielle i den langvarige Bestillingen til Vor Frue Kirke.
Dokumentet er også gengivet i artiklen Thorvaldsen og Vor Frue Kirke.

Archival Reference
Rigsarkivet, Danske Kancelli, Kommission til Vor Frue kirkes genopførelse: Deliberationsprotokol (1811-1833) 44 06-01, no. 389b
Subjects
Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen
Persons
Hermann Ernst Freund · Bertel Thorvaldsen
Last updated 01.12.2020 Print